Senin, 12 November 2012

Geguritan Bahasa Jawa


Geguritan Bahasa Jawa dibawah ini adalah berupa contoh-contoh dari puisi bahasa jawa.


Geguritan Jawa : DALAN OMBAK 

Wus dakjaluk marang sliramu, tatkalane wektu isih watu 
lan dalan kaya ombak segara, nanging penjalukku 
kaya prenjak kang katombak swiwine, ilang unine 
kaya lemah cengkar kang tawar, ilang sangar 
sliramu uga isih lumaku ing gisik kang wus dadi ambalan 
ngambali ati ing pangilon, ngambali pitakon 
lan penjalukku, kanthi unthuk-unthuk kang sirna 
tatkalane surya mencorong, pratanda dina wus rina

Geguritan Jawa : Crita Soko Monco

ing papan sarwa salju,
aku ngangen-angen lawang gubug binuka
ana bedhiyang lan lincak

nanging wis kebacut dadi salju
guritan apadene kekarepan
nglinthing bareng tumiyupe angin
nunjem-nunjem dom periih
sadawane wengi

kangmangka ing ngisor salju pinendhem candhi
sing durung kober kababar unine prasasti

Geguritan Jawa : UDAN WAYAH SORE 

udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
tak kanthi lakumu tumeka ngendi

mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
marakake gawe kekesing ati
manuk kepodang wus mabur mangulon
nanging tetep tak tunggu tekamu

Geguritan Bahasa Jawa Reviewed by Indahnya Islam On Senin, 12 November 2012, at 07.25 Rating: 5
DMCA.comSaat ini kamu sedang membaca artikel "Geguritan Bahasa Jawa" by Indahnya Islam pada hari Senin, 12 November 2012 waktu 07.25, dalam kategori . Kamu boleh menyebarluaskan artikel Geguritan Bahasa Jawa ini dengan menyertakan link sumber dari blog ini. Mudah-mudahan Artikel Mengenai Geguritan Bahasa Jawa yang ada di blog Bali Wooden Furniture ini bisa bermanfaat bagi semuanya.